O rozliczenia z urzędem skarbowym zadba księgowość

Jednym z wielu obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą, jest terminowe rozliczanie się z urzędem skarbowym. Mianowicie chodzi tu o wszelkiego rodzaju podatki. Zalicza się do nich podatek dochodowy, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych oraz jeden z najtrudniejszych do zrozumienia – VAT. Kwestiami finansowymi w Twojej firmie, w tym podatkami, nie musisz zajmować się samodzielnie. Pomoże Ci w tym księgowość.

Czym są podatki?

Przez większość osób, nie tylko tych zajmujących się prowadzeniem firmy, podatki kojarzone są z czymś negatywnym. Określa się je mianem obowiązku narzuconego podatnikom przez państwo. Celem pobierania tych świadczeń pieniężnych jest zasilenie budżetu państwa oraz pokrycie jego wydatków, a także stymulacja gospodarki do rozwoju.

Jakie podatki płacą przedsiębiorcy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie własnej firmy wiąże się z podatkami. Przestrzeganiem terminów ich płacenia w przedsiębiorstwach najczęściej zajmuje się księgowość – dział odpowiedzialny za wszelkie kwestie finansowe. Do podatków, o których powinien pamiętać każdy właściciel działalności gospodarczej, zalicza się:

  • podatek dochodowy – jego płacenie jest przymusowe dla każdego przedsiębiorcy, który osiąga przychody. Na jego wysokość wpływa wybrana forma opodatkowania.

  • podatek od nieruchomości – płacony jest w chwili, gdy właściciel firmy posiada nieruchomość na własność. Jego wysokość ustalana jest przez organ wykonawczy.

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – w sytuacji zawierania umów z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (np. sprzedaży, pożyczki, darowizny itp.) może pojawić się obowiązek zapłaty podatku.

  • podatek od towarów i usług (VAT) – jego podatnikami najczęściej są firmy, czyli jednoosobowi właściciele oraz spółki. Zdarzają się sytuacje, w których podatnikami VAT są również osoby fizyczne (wynajmujące lokale w celu użytkowym).

Księgowość w firmie – dokładność i przestrzeganie terminów

W kwestii podatków istotna jest terminowość, czyli regulowanie wszelkich zobowiązań w określonym przez przepisy czasie. Obowiązek ten dotyczy i podatku dochodowego, i podatku VAT. W chwili przekroczenia ustalonego terminu, naliczane są odsetki od zaległości podatkowych. Nie jest to jednak koniec konsekwencji, które mogą czekać podatnika, przykładowo Ciebie jako właściciela firmy. Istnieje jednak sposób na to, aby uniknąć sytuacji tego typu. Jest nim wybór profesjonalniej księgowości. To właśnie do obowiązków tego działu zalicza się, m.in. prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń podatkowych.

Pakiet podstawowy lub rozszerzony – wybierz odpowiedni dla Twojej firmy

Pod pojęciem księgowość kryje się wiele skomplikowanych kwestii. Są to nie tylko deklaracje podatkowe, ale także wycena aktywów i pasywów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługa audytów i kontroli oraz wiele innych. Nawiązując współpracę biznesową z naszym biurem, do wyboru będziesz mieć dwa pakiety: podstawowy i rozszerzony. Dodatkowo możesz zdecydować się na profesjonalne doradztwo podatkowe, finansowe czy obsługę kadrową. Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, a on opowie Ci o szczegółach.

Ciasteczka i polityka prywatności