Księgowość

Biuro rachunkowe ZYSK to doskonałe rozwiązanie dla klientów korporacyjnych na zapewnienie wyższych przychodów i gwarancję spokojnego prowadzenia biznesu.

Pełna księgowość, pełen profesjonalizm

Księgowość to dziedzina, w której liczy się terminowość oraz każdy, pozornie nawet najdrobniejszy detal. Biuro Rachunkowe ZYSK to marka zbudowana na skrupulatności i przekonaniu, że nasi Klienci nie powinni się troszczyć o nic innego, jak prowadzenie i rozwój swojego biznesu.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości dla międzynarodowych i lokalnych firm z każdego sektora rynku. Oferujemy outsourcing usług księgowych w dowolnym wybranym zakresie dla klientów korporacyjnych, firmowych i instytucjonalnych. Bez względu na rodzaj i skalę prowadzonego biznesu Biuro Rachunkowe ZYSK daje gwarancję
spokoju i bezpieczeństwa – rozliczenia są zawsze gotowe na czas.

W trosce o komfort, wygodę i oszczędność czasu naszych Klientów oferujemy elastyczną formę współpracy. Możemy prowadzić biuro zdalnie i za dodatkową opłatą odebrać dokumenty w dogodnym czasie oraz miejscu. Zapewniamy pełną przejrzystość prowadzonych działań.

Usługi księgowe – oferta podstawowa:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych oraz rozliczeń podatkowych,
 • wycena aktywów i pasywów na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz ustalania wyniku finansowego Zleceniodawcy,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) – Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz informacji dodatkowych do sprawozdania,
 • sporządzanie wszystkich obowiązkowych deklaracji oraz informacji podatkowych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, a wymagane są przez Urząd Skarbowy (w tym m.in. CIT-8, VAT-7, deklaracje VAT-UE),
 • sporządzanie informacji podatkowych uwzględniających zmiany w spółce dotyczące adresu, wyboru sposobu rozliczania w podatku VAT oraz innych zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (na drukach takich jak m.in. VAT-R, NIP-8),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami publicznoprawnymi.

Usługi księgowe – oferta rozszerzona:

 • sporządzanie i składanie właściwym organom deklaracji innych niż dotyczących podatku od towarów i usług oraz dochodowego (takich jak np. deklaracja na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportu, PCC),
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), Narodowego Banku Polskiego (NBP),
  przygotowanie prospektów emisyjnych w części dotyczącej sprawozdawczości finansowej,
 • sporządzanie formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) [m.in. F–01/I–01 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe,
 • sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym (KZ), sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw (SP-3),
 • udzielanie w imieniu Spółek biegłemu rewidentowi informacji dotyczących sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zleceniobiorcę,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby przekształcania spółek, np. łączenia lub podziału spółek
  sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat na potrzeby Klienta (np. do banku, sądu, etc.),
 • reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami publicznoprawnymi w sprawach kontroli za okres poprzedzający rozpoczęcie współpracy z biurem,
 • sporządzanie pism, deklaracji lub innych czynności dotyczących zdarzeń gospodarczych zaistniałych przed datą rozpoczęcia współpracy z biurem,
 • tworzenie we współpracy z obsługiwaną spółką polityki rachunkowości oraz jej aktualizacja (sporządzenie dokumentów tj. zakładowy plan kont, instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja kasowa etc.),
 • doradztwo księgowe, w tym kontrola i nadzór struktur księgowych (restrukturyzacja struktur księgowych) w sytuacji, gdy księgi prowadzone są samodzielnie przez Zleceniodawcę,
 • pełna obsługa audytów i kontroli.

Miesiąc pełnej księgowości gratis

W sytuacji dostarczania przez 11 kolejnych miesięcy wszystkich dokumentów za poprzedni miesiąc do 3 dnia roboczego następnego miesiąca, oraz terminowych płatności za usługi księgowe, Zleceniobiorca otrzymuje 99% obniżkę ceny usługi księgowej netto za 12 miesiąc.
W praktyce oznacza to, że terminowe dostarczanie dokumentacji może w skali roku zaoszczędzić Klientom równowartość miesięcznej faktury za kompleksowe usługi księgowe.
Sumienność się opłaca.

Pełna obsługa – księgowość, podatki, kadry i doradztwo

Oferowane kompleksowe usługi księgowe to samodzielny, flagowy produkt Biura Rachunkowego ZYSK. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą obsługi kadrowo – płacowej oraz doradztwa podatkowego i biznesowego. Synergia usług z kilku dziedzin przekłada się na większą wygodę dla naszych Klientów oraz atrakcyjne stawki finansowe.

 

 

Ciasteczka i polityka prywatności