Zaświadczenie ERP-7 – przygotuje obsługa kadrowa

W chwili, gdy jeden z Twoich pracowników, zarówno byłych, jak i aktualnych, zdecyduje się na przejście na emeryturę lub rentę, Twoim obowiązkiem będzie przygotowanie dla niego odpowiednich zaświadczeń. Jednym z nich jest ERP-7, w trakcie którego wypełniania powinieneś bazować na dokumentacji pracowniczej, takiej jak listy płac czy karty wynagrodzeń. Sprawdź, czy jako obsługa kadrowa możemy Ci w tym pomóc.

Krótko o zaświadczeniu ERP-7

W najprostszym ujęciu zaświadczenie ERP-7 to dokument, na którego podstawie oblicza się podstawę emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jego treść odnosi się do informacji na temat zatrudnienia i wynagrodzenia pracownika, które następnie są wykorzystywane przez przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwieństwie do wystawiania zwykłych zaświadczeń o zarobkach, przygotowanie ERP-7 to dokument, który musi zostać wydany przez pracodawcę – jest to Twój obowiązek. Kwota zarobków przedstawiona w tym zaświadczeniu decyduje o wysokości świadczeń emerytalno-rentowych danej osoby.

Treść zaświadczenia – co powinno zawierać?

Zaświadczenia tego typu przygotowywane są według określonego wzoru. W Twoim imieniu, jako pracodawcy, w ramach swoich obowiązków może przygotować je biuro rachunkowe, a dokładniej obsługa kadrowa. W dokumencie powinny znajdować się:

  • dane płatnika składek,
  • dane osoby ubezpieczonej, czyli pracownika,
  • informacje o pracowniku, tj. data zatrudnienia, wymiar czasowy pracy, kwestie dotyczące urlopów,
  • informacje o wypłaconych świadczeniach,
  • informacje o kwotach wynagrodzenia/uposażenia, kwotach świadczeń w okresie niezdolności do pracy i innych należności,
  • informacje o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • dodatkowe uwagi,
  • informacje o podmiocie upoważnionym do wystawienia zaświadczenia, tj. : nazwę i adres firmy, REGON i NIP, zakres udzielonego pełnomocnictwa i termin jego obowiązywania

Nie można zapomnieć również o dokumentach, na podstawie których wypełniono zaświadczenie ERP-7. Gotowe i aktualne druki dotyczące tego dokumentu można znaleźć na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dokumenty potrzebne do ERP-7

Tak jak wspomnieliśmy, formularz wypełnia się na podstawie dokumentacji, dotyczącej danych pracownika. Powinna być przechowywana przez 50 lat od chwili zakończenia stosunku pracy. W sytuacji, gdy jako pracodawca nie jesteś w jej posiadaniu, powinieneś powiadomić o tym Zakład Ubezpieczeń społecznych, wpisując tę informację w druku. Wtedy emerytura lub renta zostanie obliczona na podstawie średnich zarobków otrzymywanych przez pracownika w określonym czasie.

Obsługa kadrowa, czyli pomoc w prowadzeniu firmy

Nasze biuro rachunkowe Kraków zajmuje się wsparciem małych i dużych firm nie tylko w kwestii obsługi kadrowej, ale również doradztwa finansowego, podatkowego czy księgowości. Tym, co nas wyróżnia jest indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dopasowanie oferty do branży, w której pracuje. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w kwestiach biznesowych – napisz do nas lub skontaktuj się z nami telefonicznie. Umówimy się na spotkanie i razem omówimy kwestie, na których najbardziej Ci zależy.

 

Ciasteczka i polityka prywatności