Umowę dla pracowników sporządzi obsługa kadrowa

Każdy, kto posiada własną działalność gospodarczą i chce zatrudnić nowego pracownika ma obowiązek sporządzenia umowy na piśmie, która będzie potwierdzeniem zawarcia stosunku pracy. Istnieje jednak kilka elementów, które muszą się w niej znaleźć. W przeciwnym wypadku – będzie nieważna. Jest wiele rodzajów umów, które można nawiązać, jednak najbardziej pożądana przez pracowników jest umowa o pracę na czas nieokreślony. W ich przygotowaniu może pomóc Ci obsługa kadrowa, która dopilnuje, aby wszystko zostało zrobione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obsługa kadrowa przygotuje umowy dla Twoich pracowników

Niekiedy przedsiębiorcy próbują sporządzać umowy samodzielnie. Niestety zdarza się, że nie znają podstawowych regulacji prawnych, które narzucają im kwestie, takie jak chociażby obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się w umowach. Nieznajomość prawa szkodzi, a w przypadku przygotowywania umów – w świetle prawa będą po prostu nieważne. Prowadząc własną firmę, warto zatrudnić osoby, które zajmą się kwestiami związanymi z pracownikami. Pomóc Ci w tym może obsługa kadrowa, do której obowiązków będzie należało przygotowanie umów, prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie świadczeń niepieniężnych, dostarczanie danych płacowych do sprawozdań statystycznych oraz wiele innych.

Jakie rodzaje umów możesz zaproponować swoim pracownikom?

Umowy można podzielić na dwa rodzaje: te zawierane na podstawie kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego. Do pierwszego rodzaju zalicza się umowa o pracę, której długość trwania zależna jest od pracodawcy. Może zostać zawarta na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony. W chwili, gdy jeden z pracowników odchodzi na, przykładowo urlop macierzyński czy wychowawczy z nową osobą można podpisać także, tzw. umowę na zastępstwo. Z kolei umowy zawarte na podstawie kodeksu cywilnego to, popularna zwłaszcza wśród młodszych osób, umowa zlecenie, o dzieło oraz agencyjna.

Zobacz, co powinno znaleźć się w umowie o pracę

Umowa o pracę, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to jedna z najbardziej pożądanych umów przez pracowników. Jej zawarcie wiąże się nie tylko z wieloma obowiązkami, ale także korzyściami. Jedną z nich jest, chociażby prawo do płatnego urlopu, wynagrodzenie za czas choroby czy okres wypowiedzenia. Sporządzając ją, obsługa kadrowa powinna umieścić w niej elementy, takie jak:

  • strony umowy,
  • rodzaj umowy,
  • data zawarcia umowy,
  • rodzaj wykonywanej pracy,
  • warunki pracy i płacy,
  • wymiar czasu pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • data rozpoczęcia pracy,
  • suma wynagrodzenia.

Dodatkowo pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż do 7 dni roboczych od zawarcia umowy, o normie czasu pracy, częstotliwości wypłat, wymiarze urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia umowy oraz układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Skorzystaj z usług naszego biura

Prowadzenie własnej działalności wiąże się z dbaniem o dokumentację, także tę związaną z pracownikami. Co ważne, każde przedsiębiorstwo powinno mieć osobę odpowiedzialną za zajmowanie się sprawami administracyjnymi. Dzięki temu wszystko będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i co najważniejsze – nikt nieupoważniony nie będzie miał wglądu w dokumentację firmową. Obsługa kadrowa, którą może zaproponować Ci nasze biuro rachunkowe zapewni Ci wsparcie w zakresie administracji pracowniczej. Skontaktuj się z nami już teraz i przekonaj się, jakie korzyści możesz zyskać.

 

Ciasteczka i polityka prywatności