Umorzenie zaległości podatkowej – doradztwo podatkowe

Jednym z licznych obowiązków przedsiębiorców jest terminowe płacenie należności podatkowych. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, gdy z uwagi na ważny interes podatnika lub interes społeczny urząd skarbowy może zgodzić się na umorzenie zaległości. Doradztwo podatkowe dla firm wyjaśnia, na czym polega wskazana ulga i jak z niej skorzystać.

Umorzenie zaległości podatkowych – pomoc dla firm

Umorzenie zaległości podatkowych (w przeciwieństwie do rozłożenia ich na raty) polega nie na odroczeniu, ale na zwolnieniu z obowiązku zapłaty powstałych zaległości podatkowych, tj. podatku, odsetek oraz opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy wszystkich świadczeń, w tym również VAT, PIT i CIT. Organ podatkowy może zdecydować o zwolnieniu z obowiązku zapłaty całej lub części naliczonej kwoty.

Nie jest to standardowa procedura, decyzja o jej przydzieleniu jest uznaniowa, a każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Oznacza to, że spełnienie wszystkich wymagań oraz dopełnienie formalności nie gwarantuje, że ulga zostanie przyznana.

Na jakiej podstawie można starać się o umorzenie?

Podstawą do umorzenia zaległości podatkowych jest ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Ustawodawca nie wprowadził jednoznacznej definicji tych pojęć. Dlatego w tej kwestii korzystamy z interpretacji Sądu Administracyjnego, według której:

– ważny interes podatnika – określa stan rzeczy, w którym z powodu nadzwyczajnych oraz losowych przyczyn, podatnik nie ma możliwości uregulowania zaległości podatkowych. Powodem może być np. klęska żywiołowa, poważna choroba czy załamanie rynku;

– ważny interes publiczny – określa stan rzeczy, w którym zapłata zaległości podatkowej sprawi, że płatnik nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych. Interesem publicznym w tym przypadku jest np. zachowanie możliwości utrzymania stanowisk pracy lub utrzymania rodziny.

Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej nie można złożyć przed upływem terminu do zapłaty podatku. W związku z tym, jeśli np. termin zapłaty podatku VAT upływa 20 kwietnia, wniosek możesz złożyć dopiero dzień później, a więc 21 kwietnia. Wynika to z charakteru ulgi, która dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych. Doradztwo podatkowe zaznacza, że nie warto czekać zbyt długo ze złożeniem wniosku, ponieważ jeśli urząd nie zgodzi się na umorzenie, płatnik musi wyrównać całą należność wraz z odsetkami.

Procedura ubiegania się o przyznanie ulgi

Jeżeli podatnik chce ubiegać się o umorzenie jego zaległości podatkowych, musi skierować wniosek (w wersji papierowej lub elektronicznej) do urzędu. We wniosku należy zamieścić wyczerpujące uzasadnienie oraz dokładnie udokumentować ważny interes, o którym pisaliśmy powyżej. Organ podatkowy powinien rozpatrzeć sprawę w ciągu miesiąca, jeśli nie jest skomplikowana lub 2 miesięcy, jeśli jest trudniejsza.

Doradztwo podatkowe – wybierz optymalne rozwiązanie dla swojej firmy

Umorzenie zaległości podatkowej nie jest jedyną formą pomocy publicznej, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Aby być na bieżąco, warto śledzić informacje publikowane na stronie biznes.gov.pl.
Jeśli nie wiesz, jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze w przypadku Twojej firmy, skorzystaj z doradztwa podatkowego. Wyjaśnimy wszystkie zawiłości prawne oraz pomożemy w wyborze właściwego planu działania oraz dopełnieniu formalności.

Ciasteczka i polityka prywatności