Kadry

Obsługa kadrowo płacowa – bo najważniejsi są ludzie

Biznes rozwija się najlepiej, gdy pracownicy są kompetentni i usatysfakcjonowani wszystkimi aspektami zatrudnienia – to oczywiste. Mniej oczywiste jest osiągnięcie tego efektu bez zbędnego zwiększania kosztów pracodawcy. Im większa firma, tym więcej czasu i zaangażowania kosztuje organizacja pracowników.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy naszym Klientom całościowe wsparcie w zakresie administracji pracowniczej. Od wyszukania i rekrutacji wyspecjalizowanej kadry, przez obsługę umów cywilno-prawnych, wypłacanie wynagrodzeń, zarządzanie urlopami, wystawianie wszystkich stosownych zaświadczeń po skrupulatną administrację dokumentami i optymalizację kosztów.

Szczycimy się nowoczesnością i wygodą oferowanej przez nas usługi H-R, jak również całkowitym bezpieczeństwem powierzonych nam danych osobowych i doskonałą komunikacją z Klientami i ich kadrą. Jesteśmy zawsze na bieżąco z prawem pracy i dbamy o to, by wszystkie strony były w 100% usatysfakcjonowane.

W ramach podstawowej obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie podstawowych dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy tj. umowy o pracę, informacje do umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy, porozumienia,
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło w wersji standardowej,
 • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich,
 • dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • obliczenie i sporządzanie list płac z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
 • rozliczanie świadczeń niepieniężnych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia na życie, używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych, etc.),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz przesyłanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-40, IFT-1R),
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS informacji rocznych,
 • dostarczanie danych płacowych do sprawozdań statystycznych.

W ramach rozszerzonego pakietu kadrowo-płacowego zapewniamy:

 • Wystawianie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę (w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używaniu samochodu/telefonu do celów służbowych, etc.),
 • przygotowywanie zaświadczeń RP-7,
 • sporządzanie specjalistycznych umów zleceń i umów o dzieło zgodnie ze specyfiką branży,
 • konsultacje w sprawie charakteru poszczególnych umów tj. umowa zlecenia vs umowa o dzieło,
 • współpraca w zakresie tworzenia regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS),
 • sporządzanie raportów GUS,
 • sporządzanie innych, niewynikających z umowy pism lub deklaracji,
 • sporządzanie raportów dla celów księgowych i zarządczych,
 • rozliczenie dofinansowań i refundacji SODiR,
 • wysyłanie korespondencji listowej w imieniu Zleceniodawcy.
Ciasteczka i polityka prywatności