Biuro rachunkowe przygotuje umowy dla pracowników

Rynek pracy obecnie określa się mianem: rynek pracownika. W porównaniu do lat wcześniejszych w Polsce coraz prościej jest znaleźć zatrudnienie lub zmienić to dotychczasowe na nowe. Wielu pracowników, po zdobyciu doświadczenia zawodowego, chętnie korzysta z takiego rozwiązania, a nawet zakłada własne przedsiębiorstwa, wykorzystując pomysły byłego pracodawcy oraz tworząc konkurencję. W związku z tym właściciele firm, w chwili nawiązywania stosunku pracy z nową osobą, mają obawy i zabezpieczają swój biznes. To dlatego do umowy dołączają klauzulę, mówiącą o zakazie konkurencji. W jej sporządzeniu pomoże Ci nasze biuro rachunkowe Zysk.

Działalność konkurencyjna – czym jest?

Umowa o zakazie konkurencji zawierana jest w interesie pracodawcy. Jednak zanim przejdziemy do omówienia tej kwestii, początkowo przypomnimy, czym ogólnie jest działalność konkurencyjna. Terminem tym określa się wszelkie czynności pracownika, które co najmniej częściowo pokrywają się z obszarem, w którym działa pracodawca. Wlicza się w to zarówno działanie na tzw. własny rachunek, jak i na rachunek innej osoby, czyli jako pracownik, zleceniobiorca itd. O działalności konkurencyjnej mówi się wtedy, kiedy pracobiorca szkodzi interesom pracodawcy, czyli Twoim. Jest to świadczenie usług oraz produkcja towarów tego samego rodzaju oraz zbliżonych do danej działalności, które mogą być ich zamiennikiem. Nieistotne jest to czy robi to odpłatnie, czy nie.

Umowa o zakazie konkurencji w pigułce

Umowę o zakazie konkurencji najczęściej podpisuje się na początku zatrudnienia. Według kodeksu pracy istnieją jej dwa rodzaje. Może zostać zawarta na czas trwania stosunku pracy oraz na okres po ustaniu stosunku pracy. Podpisując zarówno jedną, jak i drugą pracobiorca zobligowany jest do tego, że nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec swojego pracodawcy. Jednak zdarza się, że umowa o konkurencji okazuje się nieważna ze względu na jej nieprawidłowe sformułowanie. Przygotowując ją, trzeba pamiętać o tym, aby określała:

  • czym jest działalność konkurencyjna, czyli co się przez nią rozumie,
  • okres obowiązywania umowy,
  • na rzecz jakiego pracodawcy pracownik nie może świadczyć usług (rodzaj i zakres działalności, której nie może wykonywać),
  • wysokość odszkodowania należnego od pracodawcy.

Kwestią, o którą zadba nasze biuro rachunkowe jest przede wszystkim to, aby umowa o zakazie konkurencji dla Twoich pracowników została prawidłowo sporządzona w wersji pisemnej. W innym wypadku – może okazać się nieważna.

Naruszenie umowy – o konsekwencjach opowie Ci nasze biuro rachunkowe

Co w wypadku, gdy Twój pracownik naruszy warunki umowy o zakazie konkurencji? Zgodnie z prawem jest to powód do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Jednak kiedy okaże się, że z powodu działań na rzecz konkurencji pracownik zaniedbał swoje obowiązki pracownicze lub wykorzystał zasoby pracodawcy – masz prawo do rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia.

O szczegółach dotyczących umowy o zakazie konkurencji, a także innych kwestii opowiedzą Ci nasi doradcy. W ramach współpracy możemy zaoferować Ci nie tylko profesjonalną obsługę kadrową, ale również księgowość czy doradztwo podatkowe lub finansowe. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co będzie dla Ciebie i Twojej firmy najlepsze. Zapraszamy!

 

Ciasteczka i polityka prywatności